BookCode :
SI057
 
 
ISBN :
978-616-93068-4-9
 
   
Title :
เข้าใจโลกใหม่ของวัยรุ่นยุควุ่นเน็ต
 
   
Author :
Danah Boyd (เขียน) ลลิตา ผลผลา (แปล)
 
 
Publisher:
สำนักพิมพ์ Bookscape
 
   
Year :
2561
 
 
Sum pages:
400 pages
 
   
Price :
385 Baht
 
 
RegistationDate :
05 Sep 2018
 
 
Location :
This resource is available in the Thai Corner.
 
 
Category :
SALC
 
 
Copy :
1
 
 
Top Rated Material :
N
 
   
Skill :
- Other refernce materials
 
   
Level From :
all
 
   
Level To :
all
 
   
Class :
-
 
   
Description Th :
ขอต้อนรับสู่ "โลกโซเชียลมีเดีย" ดินแดนมหัศจรรย์ที่เป็นดั่งประตูวิเศษสำหรับวัยรุ่นยุคดิจิทัล ขณะเดียวกันก็เปรียบเหมือนหลุมพรางอันตรายในสายตาผู้ใหญ่จำนวนมาก.. "ดานาห์ บอยด์" ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมวัยรุ่น ได้ค้นคว้าวิจัยกรณีศึกษาและบทสัมภาษณ์วัยรุ่นหลากเพศหลายเชื้อชาติ กลั่นกรองเป็นหนังสือที่ตีแผ่ "ชีวิตโซเชียล" ของวัยรุ่นได้อย่างถึงแก่น ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการค้นหาตัวตน ความเป็นส่วนตัว ภัยอันตราย รวมถึงทักษะและการรู้เท่าทัน นอกจากนี้ยังไขสารพัดข้อข้องใจเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียของวัยรุ่น เช่น ทำไมวัยรุ่นจึงนิยมแชร์ทุกสิ่ง โซเชียลมีเดียมีส่วนผลักดันความรุนแรงจริงหรือไม่ และอะไรทำให้วัยรุ่นหมกมุ่นในโซเชียลมีเดียถึงเพียงนี้
หนังสือเล่มนี้นับเป็นคู่มือชั้นดีสำหรับพ่อแม่ ครู ผู้กำหนดนโยบาย รวมถึงตัววัยรุ่นเอง ที่ต้องการทำความเข้าใจและรับมือกับความซับซ้อนในโลกเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง "พื้นที่" แห่งใหม่ที่เปิดโอกาสให้วัยรุ่นเรียนรู้ เติบโต และก้าวเดินไปบนหนทางของตนเองได้อย่างมั่นคง
 
   
Description En :
 
   
Status :
Available