มาเรียนรู้ขั้นตอน และวิธีการการวางแผนเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

เรียนรู้ภาษาแบบง่ายๆ จากสำนวน สุภาษิต และความรู้ทั่วไป

เรียนภาษาอังกฤษกับรายการ Chris Delivery

สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษในรายการ English Breakfast 

ฝึกภาษาอังกฤษจากการอ่าน 365 ESL Short Stories