View
All

Skill Dev.

Maker Space

  Exhibition  

Guru
Talk

Community

Cooking
Studio

Festival

Market

Slider 1
Slider 2
 เปลี่ยนแพลนพัง ให้ปังกว่าใคร   
-----------------------------------------------------------
กิจกรรมที่จะช่วยให้การวางแผนคุณไม่พัง และปังกว่าเดิม
กิจกรรมนี้ช่วยให้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
   การสร้างแรงจูงใจในการตั้งเป้าหมาย และทำให้สำเร็จ
   ตั้งเป้าหมายแบบไหนให้ไปถึง
   เทคนิคดีๆ ที่จะช่วยให้แผนของคุณไม่พัง
   สร้างเสริมพฤติกรรมเชิงบวกให้เข้าใจตนเองมากขึ้น

   ตารางกิจกรรม
      วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
      วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น.
      วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น.

 รับจำนวนจำกัด 50 คน เท่านั้น!

หมายเหตุ: ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้ง 3 ครั้ง
   กิจกรรมนี้รับจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสำรองที่นั่งเท่านั้น

  กิจกรรมนี้สามารถสะสมเป็นชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษาได้

  กรุณาเตรียมโปรแกรม Ms Team  ในอุปกรณ์ของท่านให้พร้อม เพื่อใช้เข้าร่วมกิจกรรม
 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรม Online ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Link ที่อยู่ในระบบกิจกรรม Click เพื่อเข้าสู่ระบบ
ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับ นักศึกษา และบุคลากร มจธ.
To implements