View
All

Skill Dev.

Maker Space

  Exhibition  

Guru
Talk

Community

Cooking
Studio

Festival

Market

Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
GURU TALK -- ชวนคุย ชวนคิด
คุยเฟื่องเรื่องอาหารจากผู้มีประสบการณ์จริง
------------------------------------------------------------------------
EP. 1 : อาหารสร้างสุข 
นักเล่าเรื่องอาหาร : แพร-พิมพ์ลดา ไชยปรีชาวิทย์ เจ้าของเพจ PEAR is Hungry
เรื่องเล่า :  อาหารกับการสร้างความสุขในชีวิต
                    ประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร/วัฒนธรรม
                    กินแบบไหน? ที่สร้างความยั่งยืน

มาเรียนรู้เรื่องราวของอาหาร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การกินเพื่ออยู่ (ดี) ในวันนี้ และในอนาคต

 รับจำนวนจำกัด.....50 คนเท่านั้น!       


Cr. ภาพประกอบ https://www.facebook.com/PearIsHungry/photos
   กิจกรรมนี้รับจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสำรองที่นั่งเท่านั้น

  กิจกรรมนี้สามารถสะสมเป็นชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษาได้

  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ GC-Coin = 2 coin 
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรม Online ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Link ที่อยู่ในระบบกิจกรรม Click เพื่อเข้าสู่ระบบ
ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับ นักศึกษา และบุคลากร มจธ.
To implements

Online Exhibition

YOU ARE WHAT YOU EAT