กิจกรรม: Let's Predict the Future & Write it down!

Slider 1

Let's Predict the Future & Write it down!

 Let's Predict the Future & Write it down!   Level (CEFR) : B1 
---------------------------------------------------------------------
กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกการเขียนบรรยาย อธิบายเรื่องราว หรือเหตุการณ์

-----  เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 31 มี.ค. 2565 นี้ เวลา 14.30-16.00 น. ----
                   
        สำรองที่นั่งด่วน! รับ 10 คน/ครั้ง เท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

Recent News: