กิจกรรม: เขียน Email ง่ายๆ ได้ใจ (ความ)

Slider 1

เขียน Email ง่ายๆ ได้ใจ (ความ)

 เขียน Email ง่ายๆ ได้ใจ (ความ)    Level (CEFR) : A2 
---------------------------------------------------------------------
มาฝึกการเขียน email แบบไม่เป็นทางการ เพื่อนำไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่างๆ และเพิ่มความมั่นใจในการเขียน Email ให้มากขึ้น

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกการเขียน email แบบไม่เป็นทางการ

-----  เริ่มวันอังคารที่ 1 มี.ค. 2565 นี้ เวลา 13.30-15.30 น. ----
                   
        สำรองที่นั่งด่วน! รับ 10 คน/ครั้ง เท่านั้น   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมRecent News: