กิจกรรม: Write English in a Simple Way

Notice: Undefined offset: 3 in /home/salc/domains/salc.kmutt.ac.th/public_html/2022/viewNews.php on line 41 Notice: Undefined offset: 1 in /home/salc/domains/salc.kmutt.ac.th/public_html/2022/viewNews.php on line 42
Slider 1

Write English in a Simple Way

Write English in a Simple Way    Level (CEFR) : A2 
---------------------------------------------------------------------
มาฝึก และพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเขียนภาษาอังกฤษให้สื่อสารได้ถูกต้อง และตรงประเด็น

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษในระดับต้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

-----  เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ. 2565 นี้ เวลา 15.00-17.00 น. ----
                   
        สำรองที่นั่งด่วน! รับ 10 คน/ครั้ง เท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Recent News: