GURU TALK # 1: อาหารสร้างสุข

Slider 1

GURU TALK # 1: อาหารสร้างสุข

GURU TALK -- ชวนคุย ชวนคิด
คุยเฟื่องเรื่องอาหารจากผู้มีประสบการณ์จริง
------------------------------------------------------------------------
EP. 1 : อาหารสร้างสุข 
นักเล่าเรื่องอาหาร : แพร-พิมพ์ลดา ไชยปรีชาวิทย์ เจ้าของเพจ PEAR is Hungry
เรื่องเล่า : อาหารกับการสร้างความสุขในชีวิต
                   ประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร/วัฒนธรรม
                   กินแบบไหน? ที่สร้างความยั่งยืน
วัน/เวลา    14 ก.พ. 2565 เวลา 13.30-14.30 น.

มาเรียนรู้เรื่องราวของอาหาร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การกินเพื่ออยู่ (ดี) ในวันนี้ และในอนาคต

รับจำนวนจำกัด.....50 คนเท่านั้น!   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Recent News: