SALC News
ด่วน! บรรยายพิเศษ เรื่อง ลุกให้เป็น วันที่ 30 มีนาคม 2558 นี้ (2015-03-19 11:31:42)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม SALC Learning Pathways#3 (2015-01-30 22:29:02)
สมัครด่วน! SALC Learning Pathways#3 (2015-01-09 16:48:21)
New Arrival Books (2014-10-08 08:28:02)
SALC SELFIE..เริ่มแล้ววันนี้ (2014-08-28 09:51:48)
กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ภาคการศึกษาที่ 1/2557 (2014-08-15 11:21:50)
ประกาศ! ศูนย์ฯปิดให้บริการช่วงปิดภาคการศึกษา (2014-05-02 15:23:19)
ประกาศปิดให้บริการวันที่ 17-18 เม.ย. 2557 (2014-04-11 15:51:43)
มหาวิทยาลัยรังสิต เยี่ยมชมศูนย์ฯ วันที่ 4 เมษายน 2557 (2014-04-08 10:30:05)
Bonus4U..สะสมแต้มรับกระเป๋าผ้า ฟรี! (2014-04-08 10:27:42)
กฏระเบียบการยืม-คืน (2014-01-02 10:48:14)
การวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (2013-04-26 16:37:53)
คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ศึกษาดูงานศูนย์ฯ (2013-04-26 16:37:48)
Nation University ศึกษาดูงานศูนย์ฯ วันที่ 7 ธ.ค.2554 (2011-12-28 11:23:03)
อบรมเชิงปฏิบัติการวันที่18-19 ส.ค.2554 (2011-08-31 16:04:42)