SALC News
เปิดให้บริการวันเสาร์ในเดือนเมษายน 2559 นี้ (2016-03-29 11:16:22)
สมัครด่วน! การอบรมวันที่ 7-8 ก.ค. 2559 (2016-03-22 16:34:03)
A Cup of Ice วันที่ 16-18 มีนาคม 2559 นี้ (2016-03-11 13:31:44)
A Cup of Love วันที่ 10-12 ก.พ. 2559 นี้ (2016-02-09 13:21:00)
ร่วมสนุกกับกิจกรรม Fun for Prizes (2016-02-08 16:46:35)
ร่วมสนุกกับกิจกรรม Fun for Prizes (2016-01-27 08:47:13)
สมัครด่วน! English Inspired by KruPor วันที่ 25 ม.ค. 2559 นี้ (2016-01-15 14:07:02)
สมัครด่วน! SALC3.0: Learning for Life รุ่นที่2 (2016-01-13 17:44:16)
ประกาศผล SALC 3.0: Learning for Life (2015-11-20 17:09:15)
Invited Talk วันที่ 26 ตุลาคม 2558 (2015-10-09 15:39:10)
ศูนย์ฯ งดให้บริการช่วงสอบกลางภาค 1/2558 (2015-09-18 11:00:47)
สมัครด่วน! Culture and Language Learning for AEC (2015-09-11 14:15:00)
เริ่มแล้ววันนี้...กิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (2015-08-17 13:27:17)
สมัครด่วน! SALC 3.0: Learning for Life (2015-08-10 17:55:50)
ประกาศปิดศูนย์ฯ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 (2015-05-06 09:09:21)